Castings are tested for quality dimensional and non-destructive parameters by our Quality Control Department using internally qualified personnel.

Non-destructive testing (NDT) is conducted in-process and during the final acceptance. Requirements regarding the quality grade are specified by the customer.

Non-destructive testing at Pioma-Odlewnia includes visual testing (VT), penetration testing (PT), magnetic particle testing (MT) , ultrasound testing (UT), and radiographic testing (RT), performed in our sister company, Śrem Cast Iron Foundry and elsewhere (*).

The NDT personnel are certified in accordance to the requirements of the following standards: PN-EN 473 and ISO 9712.

The testing section has the following level of qualifications:

VT PT MT UT RT (*)
Kwalifikacja i certyfikacja personelu NDT wg norm PN-EN 473 i ISO 9712
BADANIA WG NORM BADANIA WG NORM BADANIA WG NORM BADANIA WG NORM BADANIA WG NORM
PN-EN 13018 PN-EN 571-1 PN-EN ISO 9934-1 PN-EN 583-1 do 6 PN-EN 444
PN-EN 1370 PN-EN ISO 3059 PN-EN ISO 3059 ASTM A609 PN-EN 12681
MSS SP-55 ASTM E165 ASTM E 709 (G) PN-EN 14127
(W) PN-EN ISO 17638 (W) PN-EN ISO 17640
KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM KRYTERIA AKCEPTACJI WG NORM
PN-EN 1370 PN-EN 1371-1 PN-EN 1369 PN-EN 12680-1 ASTM E446
MSS SP-55 ASTM A903 ASTM E 125 PN-EN 12680-2 ASTM E186
ASTM A 802 ASME B 16.34 App. III ASTM A903 PN-EN 12680-3 ASTM E280
DIN 1690 część 2 DIN 1690 część 2 ASME B 16.34 App. II ASME B 16.34 App. IV DIN 1690 część 2
(W) PN-EN ISO 23277 DIN 1690 część 2 DIN 1690 część 2
(W) PN-EN ISO 23278 (W) PN-EN ISO 11666
TECHNIKA BADANIA TECHNIKA BADANIA TECHNIKA BADANIA TECHNIKA BADANIA TECHNIKA BADANIA
Bezpośrednia Aerozol Magnesowanie z bezpośrednim przepływem strumienia (jarzmo magnetyczne) (AC) DAC promieniowanie X
Pośrednia Typ penetranta: fluorescencyjny,
niefluorescencyjny
Magnesowanie prądem (magiskop) (HWDC/AC) AVG
WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI WYPOSAŻENIE ZGODNE Z NORMAMI
PN-EN 13927 PN-EN ISO 3452-4 PN-EN ISO 9934-3 PN-EN 12668-1 PN-EN 444
PN-EN 12668-2 PN-EN 25580
PN-EN 12668-3
(G) PN-EN 15317
WZORCE ZGODNE Z NORMAMI WZORCE ZGODNE Z NORMAMI WZORCE ZGODNE Z NORMAMI WZORCE ZGODNE Z NORMAMI WZORCE ZGODNE Z NORMAMI
PN-EN ISO 3452-3 PN-EN ISO 9934-2 PN-EN 12223 PN-EN 462-1 do 5
PN-EN 27963/ISO 7963
STOSOWANA APARATURA STOSOWANA APARATURA STOSOWANA APARATURA STOSOWANA APARATURA STOSOWANA APARATURA
Luksomierz Sonel LXP-1 Defektoskop magnetyczny AC230 Defektoskop ultradźwiękowy USM 35S Aparat RTG MG 301 o energii 300 keV
firmy Philips – zakres badań do 50 mm
Spoinomierz Defektoskop magnetyczny UM-9/230 Defektoskop ultradźwiękowy EPOCH 600 Betatron BRM-30S o energii 30 MeV
produkcji Instytutu Energii Jądrowej
w Świerku – zakres badań do 300 mm
Wzorce SCRATA Magiskop 6000/6000 DC/AC typ YARD Grubościomierz ultradźwiękowy MC-300 Negatoskop
Wzorce chropowatości wg PN-84/H-83140 Miernik natężenia pola magnetyczngo GM07 Wywoływarka automatyczna
Wzorce MSS SP-55 Lampa UV Labino AB Wzorzec densytometryczny
Lampa UVG4-HEAD Densytometr
ŚRODKI DO BADAŃ ŚRODKI DO BADAŃ ŚRODKI DO BADAŃ ŚRODKI DO BADAŃ ŚRODKI DO BADAŃ
Penetrant MR 68 C Proszek magnetyczny MR 76S Głowice pojedyncze normalne
Wywoływacz MR 70 Podkład biały MR 72 Głowice podwójne normalne
Zmywacz specjalny MR 79 Zmywacz podkładu MR 71 Głowice pojedyncze kątowe
Zmywacz specjalny MR 79 Głowice podwójne kątowe
Koncentrat proszku magnetycznego MR 220
Proszek magnetyczny fluorescencyjny MR 76F
Koncentrat proszku magnetycznego fluorescencyjnego MR 158R

 

Sekcja badaczy posiada następujący poziom kwalifikacji:

Metoda

Poziom

Ilość osób

VT

poziom 2

2

PT

poziom 2

2

MT

poziom 2

3

MT

poziom 3

1

UT

poziom 2

3

UT

poziom 3

1

In addition, we also conduct casting hardness and roughness testing.

Contact

Pioma-Odlewnia Sp.z o.o.
ul. Romana Dmowskiego 38
97-300 Piotrków Trybunalski
Poland

KRS 0000287707,
Regon: 100398488,
VAT EU NO. PL7712766908

phone: +48 44 648 95 78
fax: +48 44 649 22 32
e-mail: pioma-odlewnia@pgosa.pll

Send enqiry

ico_gplus